Sme špecialisti na aplikáciu NetCracker. Málokto vie o tomto systéme viac ako my. Vďaka našim skúsenostiam vieme zákazníkom poskytnúť kompletné softvérové moduly, spolu s konzultáciami o systéme. Venujeme sa aj vývoju nástrojov a nadstavieb pre systém NetCracker, ktoré nám uľahčujú pracú a umožňujú dodať produkty kvalitnejšie a rýchlejšie.

Inventory Integration

Integrácia dát z rôznorodých systémov

V spolupráci s Orange Inventory Skill Centrom sme integrovali inventarizačné a network management aplikácie, používané v európskych pobočkách spoločnosti Orange. Naše riešenie zjednotilo pohľad na dáta z rôznorodých systémov. Zlepšilo tiež kvalitu existujúcich dát.

Naše riešenie pravidelne migruje, transformuje a unifikuje dáta do centrálneho systému v cloude spoločnosti Orange. Rozsah migrovaných dát je zhruba 7 miliónov objektov denne. Architektúra systému je podriadená škálovateľnosti a priepustnosti systému. Dali sme si záležať na zabezpečení a udržaní kvality dát.

Táto aktivita je začiatkom transformačného programu v Orange Group a v budúcnosti budú integrované ďalšie európske pobočky.

Technológie: Talend Open studio, Oracle, Netcracker

Microwave chains

Prehľadná evidencia mikrovlnných prepojov

Pre spoločnosť Orange sme spolu s partnermi z BinaryCamp implementovali vizualizačnú nadstavbu nad inventory frameworkom Netcracker. Produkt slúži na evidenciu prepojov technológií pomocou liniek mikrovlnného skoku. Používatelia do vizuálnej schémy jednoducho pridávajú objekty z inventory a prepájajú ich. Objektom možno meniť vizuálne vlastnosti a presúvať ich v rámci schémy.

Vizuálna funkcionalita je integrovaná do prostredia frameworku Netcracker. Nad API systému bola implementovaná business logika, ktorá slúži na vyhľadávanie potrebných objektov. Ukladá ich do nášho nového vizuálneho modelu, jeho transformáciu vkladá do inventory objektov.

Technológie: Netcracker, Java applet, JEE, NetBeans Visual Library

IP Management

Evidencia a správa IP adries

Realizovali sme projekt správy IP adries a priestorov pre spoločnosť Orange Slovensko. Kompletne od analýzy požiadaviek cez návrhu riešenia až po implementáciu výsledného produktu. Funguje v systéme Netcracker, ktorý je hlavnou inventarizačnou aplikáciou spoločnosti Orange Slovensko.

Nami navrhnuté work-flows riadia a dokumentujú komunikáciu pracovných tímov v procese alokácie a priradenia IP adries a rozsahov pre rôzne tímy resp. zariadenia. Vytvorili sme modul, ktorý umožňuje administrátorom spoločnosti Orange kompletnú správu IP rozsahov. Spolu s kontrolou všetkých validačných pravidiel, ktoré je nutné v IP svete zohľadňovať.

Technológie: Netcracker, JEE, JSF (Richfaces), Java

NC Cracker

Riešenie slabín systému Netcracker

Dlhodobo sa venujeme customizácii a vývoju nových modulov v systéme Netrcacker. Vyvinuli sme špecializovaný generátor kódu, ktorý rieši nevýhody systému Netcracker (písanie kódu pevne späté s databázou, bez objektovej orientácie a podpory kompilátora). Vďaka našej aplikácii je písanie kódu výrazne rýchlejšie. Zlepšili sme tiež jeho čitateľnosť a rýchlosť identifikácie chýb bez spustenia aplikacie. Tento generátor sme plne integrovali do nášho vývojového prostredia, ktorým je Eclipse.

Technológie: EclipseRCP, Netcracker, Java