Spločnost Objectify vznikla zlúčením spoločností everyObJect a JArchitects ktoré pôsobili na európskom trhu od roku 2008.

Špecializujeme sa na vývoj softvéru na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Naše produkty sa uplatnujú najmä v oblasti telekomunikácií, bankovníctve a medicíne. Presvedčte sa o tom.

Sústredíme sa na kvalitu výsledného produktu a tomuto cieľu je podriadená celá naša snaha a proces vývoja. Pracujeme iteratívnym spôsobom tak, aby sme naším zákazníkom mohli čo najskôr dodať parciálne riešenie, ktoré upravujeme až do výslednej podoby. Zákazník tak má počas celého vývoja konkrétnu predstavu o produkte, ktorý bude používať a môže celý vývoj veľmi efektívne usmerňovať.

Sme špecialisti na aplikáciu NetCracker. Málokto vie o tomto systéme viac ako my. Vďaka našim skúsenostiam vieme zákazníkom poskytnúť kompletné softvérové moduly, spolu s konzultáciami o systéme. Venujeme sa aj vývoju nástrojov a nadstavieb pre systém NetCracker, ktoré nám uľahčujú pracú a umožňujú dodať produkty kvalitnejšie a rýchlejšie.

Naši zákazníci majú tiež možnosť prenajať si prácu kvalifikovaných IT špecialistov. Sme odborníci hlavne na projekty v programovacích jazykoch Java a PL/SQL. Naši zamestnanci a partneri však majú rozsiahle skúsenosti aj s ďalšími vývojovými nástrojmi a jazykmi.

Naše pracovné nástroje
Jazyky a frameworky: AngularJS, Bootstrap, GWT, Hibernate, Java, JEE, JDO, JPA, JSF, JSP, PL/SQL, Servelts, Spring, Spring integration, SVN, HTML, CSS, Talend open studio, TotalJS, Akka
Databázy: Google Big table, IMB DB2, Oracle, MySQL, Postgres, Solr, Cassandra
Aplikačné a webové servery: Jetty, Google app engine, JBoss, Tomcat, Weblogic

 

Ing. Ján Čúzy
Co-owner
cuzy@objectify.sk

Ing. Igor Dysko
Co-owner
dysko@objectify.sk

Objectify, s.r.o
Kladnianska 34
821 05 Bratislava
IČO: 47975890
DIČ: 2024 16 9290
IČ DPH: SK 2024 16 9290