Naši zákazníci majú možnosť prenajať si prácu kvalifikovaných programátorov. Sme odborníci hlavne na projekty v programovacích jazykoch Java a PL/SQL. Naši zamestnanci a partneri však majú rozsiahle skúsenosti aj s ďalšími vývojovými nástrojmi.

Naše pracovné nástroje

Jazyky a frameworky: Android, GWT, Hibernate, Java, JDO, JPA, JSF, JSP, PLS/SQL, Servelts, Spring
Databázy: Google Big table, IMB DB2, Oracle, Postgres
Aplikačné a webové servery: Apache, Google app engine, JBoss, Tomcat, Weblogic